Şriftin ölçüsü :

Saytın rəngi :

İqtisadiyyat

     MAKROİQTİSADİ  GÖSTƏRİCİLƏR

2021-ci il ərzində rayonun sosial-iqtisadi
inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri

2021-ci ildə Ümumi Daxili Məhsul (ÜDM) əvvəlki illə müqayisədə 0.1 faiz azalaraq 462035.7 min manat olmuşdur. ÜDM-un 69.8 faizi məhsul istehsalı sahələrində, o cümlədən 21.0 faizi sənayedə, 43.1 faizi kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sahəsində, 5.7 faizi isə tikinti sahəsində yaradılmışdır.
ÜDM-un 30.2 faizi xidmət sahələrində, o cümlədən 0.9 faizi nəqliyyat və anbar təsərrüfatı sahəsində, 0.3 faizi informasiya və rabitə sahəsində, 29.0 faizi ticarət və nəqliyyat vasitələrinin təmiri sahəsində olmuşdur.
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM 3869.6 manata bərabər olmuşdur.

Keçidlər