Şriftin ölçüsü :

Saytın rəngi :

İqtisadiyyat

     MAKROİQTİSADİ  GÖSTƏRİCİLƏR

2022-ci il ərzində rayonun sosial-iqtisadi
inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri

2022-ci il ərzində ümumi məhsul buraxılışının həcmi faktiki qiymətlərlə 529654,6 min manat olmuş və əvvəlki illə müqayisədə real ifadədə 4,4 faiz artmışdır. Ümumi məhsul buraxılışının 71,4 faizi məhsul istehsalı sahələrində, o cümlədən 23,2 faizi sənayedə, 43,8 faizi kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sahəsində, 4,4 faizi isə tikinti sahəsində yaradılmışdır.

Ümumi məhsul buraxılışının 28,6 faizi xidmət sahələrində, o cümlədən 1,7 faizi nəqliyyat və anbar təsərrüfatı sahəsində, 0,4 faizi informasiya və rabitə sahəsində, 26,5 faizi ticarət və nəqliyyat vasitələrinin təmiri sahəsində olmuşdur.

İqtisadiyyatın əsas sahələri üzrə ümumi məhsul buraxılışının fiziki həcm indeksi

əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən, faizlə 

 

2022-ci il

2021-ci il

Sənaye

126,3

94,8

Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq

99,5

105,4

Tikinti

89,1

77,3

Nəqliyyat və anbar təsərrüfatı

156,5

144,6

İnformasiya və rabitə 

141,5

161,7

Ticarət, nəqliyyat vasitələrinin təmiri

95,8

100,5

Yekun

104,4

99,3

İqtisadiyyatın əsas sahələri üzrə ümumi məhsul buraxılışı

faktiki qiymətlərlə, min manat 

 

2022-ci il

 

2021-ci il

 

Sənaye

122722,6

97578,7

Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq

232046,5

199168,3

Tikinti

23613,8

26488,6

Nəqliyyat və anbar təsərrüfatı

8847,1

5527,5

İnformasiya və rabitə 

1863,0

1317,7

Ticarət, nəqliyyat vasitələrinin təmiri

140561,6

128144,1

Yekun

529654,6

458224,9

Keçidlər