Şriftin ölçüsü :

Saytın rəngi :

Kənd təsərrüfatı

Kənd təsərrüfatı

2021-ci ildə kənd təsərrüfarı məhsulunun ümumi dəyəri əvvəlki illə müqayisədə 5.4 faiz artaraq faktiki qiymətlərlə 199168.3 min manat təşkil etmişdir. Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulunun 82032.4 min manatı heyvandarlıq, 117135.9 min manatı isə bitkiçilik məhsullarının payına düşür.
2021-ci ilin məhsulu üçün c əmi əkin sahəsi 57325.7 hektar olmuşdur ki, bu da 2020-ci ilin müvafiq göstəricisindən 2634.2 hektr və ya 4.4 faiz az olmuşdur.
2021-ci ilin məhsulu üçün 39629.2 hektar sahədə dən üçün payızlıqlar səpilmiş, həmin sahələrin 43 hektarı məhv olmuşdur. Salamat qalmış dən üçün payızlıqların əkin sahəsi 39586.2 hektar olmuşdur ki, bunun da 12169.8 hektarını (30.7 faiz) buğda, 27416.4 hektarını (69.3 faiz) arpa əkin sahələri təşkil etmişdir. 2021-ci ilin məhsulu üçün salamat qalmış dən üçün payızlıqların əkin sahəsi əvvəlki ilə nisbətən 2489.8 hektar və ya 5.9 faiz azalmışdır. Həmçinin buğdanın əkin sahəsində 2278.2 hektar və ya 15.8 faiz, arpanın əkin sahəsində isə 211.6 hektar və ya 0.8 faiz azalma müşahidə olunmuşdur.
2021-ci ildə rayonda buğda istehsalı əvvəlki ilin müvafiq göstəricisindən 2325.1 ton (5.3 faiz) az olmaqla 41254.4 ton, buğdanın məhsuldarlığı isə 3.7 sentner (12.3 faiz) çox olmaqla 33.9 sentner olmuşdur. İstehsal edilmiş buğdanın 27076.8 tonu ərzaqlıq yumşaq buğda olmuşdur. Arpa istehsalı isə əvvəlki ilin müvafiq göstəricisindən 10595.9 ton (12.6 faiz) çox olmaqla 94915.0 ton, arpanın məhsuldarlığı isə 4.1 sentner (13.4 faiz) artaraq 34.6 sentner təşkil etmişdir.
İstehsal olunan taxılın tərkibində arpa əsas yer tutur. 2021-ci ildə istehsal olunan taxıl məhsulunun 30.3 faizini buğda, 69.7 faizini arpa təşkil etmişdir.
Dənlik qarğıdalı da daxil olmaqla 2021-ci ildə 40539.2 hektar dənli və dənli paxlalılar əkilmiş sahədən və həmçinin təkrar əkinlərdən 142019.8 ton məhsul istehsal olunmuşdur ki, bu da əvvəlki illə müqayisədə 8844.8 ton və ya 6.6 faiz çoxdur. İstehsal olunmuş dənli və dənli paxlalı məhsulların 29.0 faizi buğda, 66.9 faiziarpa, 4.0 faizidən üçün qarğıdalı, 0.1 faizi darı olmuşdur. Dənli və dənli paxlalıların məhsuldarlığı 2020-ci illə müqayisədə 4.0 sentner artaraq 34.8 sentner olmuşdur.
Əvvəlki illərdə olduğu kimi bu il də rayonda kənd təsərrüfatında taxılçılıq prioritet sahə olmuşdur. 2021-ci ilin əkin sahəsinin 70.7 faizini dənli bitkilər, 4.5 faizini texniki bitkilər, 8.6 faizini kartof, tərəvəz və bostan bitkiləri, 16.2 faizini yem bitkiləri təşkil etmişdir.

Keçidlər